четвъртък, 2 септември 2021 г.

Кирил Груев споделя...

 

Казвам се Кирил Груев. Псевдоним Бурда (Burda), с който се подписвам след 2000 г.

Роден съм през далееечната 1964 г. Женен, разведен, с едно дете.

През последните години работя главно това, заради което знам, че живея. Съвсем накратко, то е, че споделям свое и чуждо творчество, за което съм уверен, че стои в човешкия талвег на еволюцията – да бъдем в мир със себе си, помежду си и с природата. Всички разнообразни образования, знания и опит съм включил в това. Интернет-пространството позволява да стигна до милиардна аудитория. Методът, който съм възприел е да стигам до хората на тяхното съзнателно ниво, а не чрез емоции. Изборът на даден начин на живот, на професия, вземане решение относно семейство и приятели трябва да бъде вътрешен, а не да го налагам като единствено възможен. Еволюцията изисква разнообразие, поради което аз оставям много широк спектър от възможности за избор на поведение за оживяване, преуспяване и развитие. 

Това е профилната ми снимка от Фейсбук. Част от цветята са истински и са снимани непосредствено. Задният план е от природната среда, където обитавам – собствен парцел в село Желен, общ. Своге.

 

Кои бяха най-хубавите моменти или периоди в твоя живот досега?

Когато се обърна назад към преживяното, разбирам че хубавите и не съвсем хубавите моменти са относителни. Едни засилват възможностите ми да вървя все още напред, а други са като предупреждения за опасности. Някои моменти, като след хирургична операция, изглеждат не съвсем хубави, но пък ми дават възможност да се радвам на живот, както и на по-добро здраве, без недъг, който се е появил.

 

В какво вярваш?

В провереното. Установил съм, че има много илюзии, които се явяват в резултат на несъвършенството на сетивните ни анализатори, на социалните обвързаности, на предварителните знания, на религиозни и други духовни знания и умения. В зависимост от това какво е нивото на практиката, която трябва да приложа, аз проверявам на същото или по-високо от него, ключовите моменти на входящата информация, т.е. на онова, на което трябва да имам вяра.

В английския език има дума МАВЕРИК. Това е човек, който самостоятелно достига до истина, след което не се отклонява от нея в опитите да бъде подведен или заставен с нещо. Предвид опита на предишните поколения, включително и на рода ми, знам, че в критични моменти, за да се избегне тежко съдебно преследване, съответно наказание, по-практично е човек да се спаси, като изрича, представя неща, с което да се спаси.

 

Вярваш ли в хората?

Само в съответствие с обстановката. Има обстановка, която е в състояние да извади лъжата от даден човек и да ми я представи като истина. Затова съм и внимателен.

 

А в себе си?

Проверявам се. Най-важните ми проверки са за съответствие с ценностната ми система.


За какво мечтаеш? На какво се надяваш?

Мечтая да оставя след себе си свят, в който главните противоречия на времето, в което съм се родил, са разрешени и има осъзнати действия по преодоляване на щетите, съответно увеличаване на свободата на хората, без това да е за сметка на сигурността на живота им.

 

Има ли нещо важно, за което не ти достига времето?

Има. Да подготвя курсове за подготовка на хората да оцеляват, преуспяват и да се развиват в един изначално опасен и враждебен свят. Тъй като досега съм правил курсове, доклади, статии по отделни теми, имам нуждата да създам единна цялост, в която курсисти, потребители и клиенти на информацията и практиките, свързани с нея, да имат цялостна представа какво може да им е полезно от всичко онова, което представям. Методът ми е чрез примера. А главният метод на учениците е наблюдението и съзерцанието. За всички, които се нуждаят от повече задълбоченост, т.е. създаване на творчески колективи, поумняване, постигане на себеизпълване, също има такава възможност, но в областите, в които е личният ми опит.

 

Съжаляваш ли за нещо в миналото?

Да. Съжалявам, че късно научих предназначението си. Загубил съм десетилетия. Но пък, като се огледам в околните, има такива, които цял живот не знаят защо са се родили и защо живеят. Благородно завиждам на тези, които още 5-6 годишни знаят накъде са тръгнали. Те имат много повече време да опитват.

 

Важна ли е прошката в твоя живот?

Важна е. Много хора ги е срам да простят, но това е от високомерие, от позицията им в социална или професионална йерархия. Аз прощавам. Защото знам, че човек се променя. Прошката се отнася към човека, въпреки че поведението е онова, което е укорително. Освен това човекът трябва да знае, че нещо, което е направил и е укорително не е етикет, с който да го закача за вечни времена.

 

Повече в миналото, в настоящето или в бъдещето живееш сега?

Въпросът е важен, защото засяга собственото ми развитие. Накратко, аз живея съобразно успешна потенциална траектория в бъдещето, на основата на алтернативно минало. Миналото е неистинско. Фактите в него не се отричат. Но за основа вземам онези по-малко известни факти, които подкрепят нещата, които правя днес.

 

Харесваш ли нашето време?

Нашето време е интересно, но опасно. Аз от десетилетия не се страхувам от опасности. Харесвам го така, както се харесва филм, в който участвам.

**

Има ли място и пътуване, на които държиш най-много?

Искам да се кача в Хималаите и/или Тибет, на поне 5000 м.н.в. Искам да премина или да живея известно време там, като постепенно усвоя местния начин на живот. Това да ми даде онези преживявания, които да насочат моето творчество, които да ме разгърнат.

Преди това обаче имам да правя доста неща, които съм планирал, включитено и друго място, на което да живея (като алтернативно сезонно жилище).

 

Обичаш ли Живота? Какво е той за теб сега? Опиши го с три думи…

Да обичам Живота? – да. Но да се привързвам на всяка цена – не. Сега животът ми е в един много дълъг преход, в който хармонично трябва да е ангажирана цялостта на природната и социалната среда. Изобщо не ми е лесно.

Нямам три думи освен основата на всеки човешки живот: хранене, дишане, сън. Който мисли, че не е това, и че не принадлежим към животинското царство, като се изходи по нужда, да се обърне, да види какво е оставил след себе си. Величавите приказки за живота, Живота, се събарят от множеството прости негови основания в тялото и неговата жизнена среда.

 

Кои са най-красивите гледки на света за теб?

Най-красивите гледки за очите ми са тези, в които има граница между две или три среди. Особено много ми харесват тези граници, в които се чувствам в безопасност, докато отвъд има или тайна, или явна заплаха (височина, разреден въздух, вакуум, дълбока с километри вода, издигащи се планини с високи върхове и др.)

 

Къде се чувстваш най-добре, като „у дома”?

С хора, с които сме направили или правим в момента дом, който ще ни служи за кратко или за цял живот.

 

Какво ти дава сили да продължаваш напред в трудни моменти?

Че е било и по-зле. Повярвайте ми, за тези години съм преживявал неща, които са били близо до тоталния провал. Но някак е преминавало и съм се оправял.

 

Кои хора са ти оказвали най-голяма подкрепа и влияние?

Много. Някои с тяло, други без тяло (например починали). Няма да ми стигне мястото :)

 

Искаш ли да промениш нещо у себе си?

Искам. Някои неща, свързани със здравето. Някои неща, свързани с фокусирането ми върху проекти, които съответстват на моите ценности. Имам нужда да изоставя, безопасно за себе си, доброволно поети ангажименти, и да се захвана с други такива. Мисля, че досега на няколко пъти съм изпускал перфектни предложения и решения.

 

Намерил ли си призванието си?

Да. Мисля, че вече пролича от по-горни отговори на въпроси.

 

Страхуваш ли се от смъртта? Вярваш ли в Живота след нея?

Не се страхувам от смъртта. Тя е преход. Може би умирането е неприятно, но е кратко. Всъщност, не се страхувам. Бих имал известни опасения, че няма да изпълня предназначението си. То има не толкова конкретни материални цели. Изисква се вътрешно одобрение и оценка.

Не просто вярвам, знам, че смъртта на тялото не е край на съществуването. Аз знам. Имам спомени, преживяване.   Животът има две форми: видима и невидима. Основното ни състояние е невидимото, което е материално несъществуващо. Или поне не съществува в онези 4%, които са физически видима материя.

 

А какво те кара да се чувстваш жив?

Способността да създавам и обменям мисли с околността: хора, природа, техника, текстове, произведения на изкуството и т.н.

 

Какво е за теб самотата?

Самотата е резултат на скуката. А скуката е резултат от липса на виждане на проблем или решаването му. Самотата у твореца е невъзможна. Ако се афишира у творец, тя е илюзорна, измамлива, нужна за внушение. Всеки, който е “направен по образ и подобие” на Бог, е творец и сътворец. Той има нужда от това да бъде сам, но не и да страда от това. Има нужда да общува с други и отделно да общува със себе си. Колко едното и колко другото е доста различно.

 

Какво ти дава представа за вечност?

Идеалите, идеите, качествата, математиката.

 

Кое е доброто, което са сторили за теб и няма да забравиш?

Всяко безкористно добро. Аз мечтая доброто, което усещам, да е винаги безкористно, и да мога по същия начин и аз да го правя.

 

Какви чувства изпитваш най-често?

Неудоволствие, че нещо не ми е достигнало да го довърша. Също и че съм уморен, а не съм си отпочинал достатъчно.

 

Ако можеше да прегърнеш някой, който не можеш – кой би бил това?

??? Вече два дни мисля върху това, но ми е трудно да отговоря.

 

Имаш ли вътрешен мир?

Да. Но се сещам и за обратното, когато го губя - за конкурентните състояния на конюнктура, на конфликт на закона с най-добрите практики или морала, на нуждата да заставя себе си да приемам (поемам) роля, която стои доста по-ниско от нивото на духовното ми развитие.

 

Какво е щастието за теб? Опиши един съвършен ден…

Щастието за мен е свободата да съм радостен и удовлетворен от това, което правя и от това да са доволни и радостни други. Нямам съвършен ден. Но имам удовлетворение и голяма радост, ако съм изпълнил поне 70 % от задачите, които съм поел доброволно, с желание и в съответствие с ценностите ми.

 

Какъв съвет би дал, според житейския си опит, на едно дете или на другите хора въобще?

Вече съм го направил в малка книжка, която посветих на сина ми и на детето на кумата ми, кото е по-малко от сина ми с една година.

 

Какво може да те разплаче?

Силна радост или скръб.

 

А какво може да те накара да се усмихнеш?

Усмивката ми е почти постоянна.

 

Ако си представиш живота си като пъзел, доколко е подреден той? Липсват ли още парчета, за да е цял и завършен?

През последните години животът ми има вид на все по-добре подреждащ се пъзел. Мисля, че всичко ще се подреди с времето.

 

Какво цениш най-много в живота си? За какво чувстваш най-голяма благодарност?

Ценностите в живота ми излизат от акронима ми:

Красота,

Искреност,

Радост,

Истина,

Любов.

Към тях добавям Мирът и Свободата.

 

Ако има нещо, за което не те попитах, а би искал да споделиш с другите – напиши го също!

 

Кой е твоят девиз?

 

Точно преди четири години имах предвиждане, на днешната дата, че ми се задават въпроси за интервю. Аз отговарях просторно. Може би малко повече, отколкото тук. Когато интервюто свърши, аз запомних част от разговора и го предадох тук. Интересното е, че заглавието на това интервю е “Всеки един от нас”. С това си писане аз затварям една примка във времето. Ето какво написах тогава по спомените, отбелязани във файл:

 

·ВСЕКИ един от НАС, от идиота до академика, е ВРАТА ЗА ЗНАНИЕТО. Отворена врата, да приемем знание отвън и да предадем ТВОРЧЕСТВО ОТВЪТРЕ. ЗНАНИЕТО и ТВОРЧЕСТВОТО не са за печалба, а за СПОДЕЛЯНЕ.

·В Живота с материя имаме две роли – на Ученик и Учител. Ученикът узнава, когато активно насочва вниманието си към обекта на своя интерес. Творецът споделя, когато има трибуна за НОВОТО, което донася.

·Степента на развитие на дадени общество и държава се измерва с възможността, която дават те на ВСЕКИ, принадлежащ към тях, да реализира целия творчески потенциал, заради който е роден.

*

·Смъртта не затваря вратата за знанието. Мъртвите обучават медиците, историците, археолозите, философите, писателите… и всеки друг жив на онова, което са ни оставили и оставят след себе си… дори дълго след своя материален живот.

·Знанието е най-ценната придобивка. Творчеството е най-голямото богатство. Знанието е такъв продукт, който след даването му не намалява. Знаещият може да бъде използван, но не и ограбен.”

(31.08.2017)

· Към това аз добавям и следното уточнение, което бих могъл друг път да разширя при желание.

   Физическите и духовните закони са противоположни, в някои случаи и контрапаралелни (водят при едни и същи начални обстоятелства до противоположни ефекти и резултати). Например, ако аз имам две ябълки и дам на някого, който няма, една от тях, той ще има една и аз също ще имам една ябълка. Ако дам/споделя знание с някого, той ще знае това, което аз знам, без моето знание да се е намалило. В информационната среда на духовния свят нещата са качествени, неадитивни.

 

 

     Кое е твоето предназначение?

 

      Моето предназначение научих, за съжаление, твърде късно. (Може да съм бавноразвиващ се :) ). То ми бе дадено някъде между 32-33 годишна възраст по време на сън и като че ли в състояние на кратковременна клинична смърт. Когато се събудих, не можех да помръдна и сърцето ми започна бавно да тупти, като изтласкваше кръвта, която сякаш беше гъста като мед, или сърцето достатъчно слабо, за да я усеща като такава.

 

  Беше ми казано, че всеки се ражда за да изпълни две задачи. Едната задача е да научи/обучи/сподели знание с другите, което носи в себе си или много бързо ще му бъде предадено да го сподели (например да попадне в училище, в което ще му е интересно и ще бъде после в предния фронт на професия, която изучава). Другата задача е да се научи на нещо, което не знае, заради което му е дадено това тяло, за да го научи и изпита.

 

  От всичкото това се подразбира, че животът не е единичен, а множествен във времето. Ние сменяме нашите тела. Нашите избори и действия тук и сега се отразяват там и тогава – във времето – както в бъдещето, така и в миналото. Такава позиция е възможна, само ако тукашната материална реалност е илюзорна, ако е перфектно генерирана виртуална реалност. Смъртта е времето, което отделя едни задачи от други. Животът с материя е само епизод от нашата съзидателна дейност. Той е игра. Той е учебна практика.

 

  Аз получих следните свои две задачи. Първата е да обуча/споделя какво е еволюцията/развитието, включително и творчеството. И втората е да науча какво е любовта.

 

  Когато ми бяха поднесени тези задачи, животът ми дотогава премина бързо в мислите ми, като на съкратен преглед, от който разбрах защо съм учил толкова различни и сякаш неподхождащи си едно с друго неща. Разбрах, че съм бил доста невеж по отношение на взаимодействието си с хората по линия на любовта. Дотогава мислех, че харесването и сътрудничеството са достатъчни като условия за любовта, като непременно във времето любовта между мъжа и жената трябва да премине в регистрирана и легална форма на брака. Но това бяха начални условия.


 По отношение на развитието, на творчеството: Рисувах като дете, но в конкуренцията между 700 души за 70 места не преминах бариерата да ме приемат в художественото училище. Аз преминах също един кратък курс от руски специалист по техническо творчество. Също и двегодишен курс във Факултета за обществени професии във ВЛТИ със специалност психотренировка и евристично мислене. Аналогичен по тематика, но много кратък курс, с повече практика, преминах в Марков колеж.

На 50-годишна възраст завърших европейски курс по пермакултура със специалност пермакултурен дизайн. Преподавах няколко цялостни курса, свързани с творчеството и решаването на проблеми в остри ситуации като дезинформация, манипулации, оцеляване и развитие, прогностика и евристика. Самостоятелно и в съавторство съм изработвал доклади на конференции по темата за развитието и творчеството. Автор съм на няколко книги, като свързаните с темата за развитието са “Психично и духовно развитие” и “Матрицата: Зануляване”.

И някъде тогава, на тези години, благодарение на поназнайването на английски език, получих прозрение, че двете ми житейски задачи всъщност се интегрират в една. Защото EVOL=LOVE. Еволюцията е начин(ът) на проява на любовта. Еволюцията изисква такава адаптация, която да минимизира усилията по достигане на някаква цел. Минимизацията от своя страна изисква това да стане безкористно, с творческо участие, с решение, което осигурява такава проводимост на енергията през системата, която ще се разхищава минимално. А това изисква рано или късно да се ползва съзнателен начин за намеса в системата или нейната среда. Възможно е така да се нагласят нещата, че системите, бидейки среда за други системи, да не изискват постоянна външна съзнателна намеса, т.е. развитието да изглежда спонтанно. Така природата (или Бог), влияейки безсистемно, наглед безструктурно и хаотично,  нямайки специфична форма и структура, извайва, твори системи.

 

  За да не се впускам в още теоретични подробности, накратко:

Еволюцията е възможна чрез творчество.

Любовта е висша форма на творчество.

Съзиданието може и да е привидно спонтанно, защото с усложняването си системите придобиват ускорение в развитието си, което отговаря на качествените етапи в подхода при решаването на проблемите. Колкото по-високо в еволюцията са дадени системи, толкова по-бързо е и тяхното развитие.

 

Моето предназначение е да възцарявам любовта. Да събуждам дремещия демиург в деца и възрастни.

 

сряда, 18 август 2021 г.

За Доброто, което е така важно за душата... / "Един от нас споделя" е ВЕЧЕ НА 8 !

 

Кое е доброто, което са сторили за теб и няма да забравиш?

 

Един млад човек, по външност като Христос, немец от еврейски произход, който дойде случайно в дома ми на празника Успение Богородично преди 15-тина години и само с няколко думи успя да свали от мен непосилен товар - чувство за вина, който ме съсипваше. Просто ми промени представите за случая, отправната гледна точка. Даде ми изкупление и аз му повярвах. След това започнах да се съвземам, защото душата ми си беше тръгнала вече. Има и други, разбира се. - Лилия Ресел 

~

Добрите дела не се забравят, направено ли е добро някъде, то отваря във Вселената поредица от добри събития, всичко е доброта и Любов! Доброто, което няма да забравя е, когато един ден непознат човек ме помоли да му помогна, като му дам пари да си купи храна - нямах много, но му дадох всичко, а след няколко часа в магазина, в който работех, влезе мъж, който ми остави добър бакшиш, след като си напазарува. Всичко в този свят се връща. – Илияна Владимирова

~

Благодарността е прекрасен инструмент, така че списъкът ми с незабравимо добро е дълъг. Когато се преселих да живея в Израел преди около 25 години бях удивена колко много непознати хора ни помонаха да се приспособим тук. Списъкът наистина е дълъг. Всеки, с който съм имала контакт е дал своя принос. Невинаги съм оценявала това на момента, но впоследствие съм била благодарна за това. Освен това аз притежавам чудесно качество, за което едва ли имам някакъв принос – така съм родена – аз не съм злопаметна. Забравям лошото и помня само хубавото. Оттам идва и естественият ми оптимизъм. Дали е хубаво или лошо – не знам, но съм доволна от това.Виктория Леви-Реувен

~

Показвали са ми, че ме ценят. Като човек и като артист.Росен Карамфилов

~

Когато един човек помогна на детето ми, за да се излекува по-скоро. Този жест и човека никога не ще забравя. – Емил Карамитев

~

Гледам да не забравям никое добро!... И искам да го върна... – Стоянила Стоянова

~

Цялата подкрепа от приятели и не толкова близки за мен хора в най-трудните за мен моменти. Получавам толкова много любов и подкрепа, че се чудя с какво съм я заслужила.  - Анна Грозданова

~

Имала съм няколко много трудни ситуации в моя живот и са ми подавали ръка абсолютно непознати хора, което ме кара да мисля, че доброто в хората все още съществува.  Ива Виденова

~ 

Всичко, което татко ми е завещал и във външния свят, и в сърцето ми! – Милена Римпева

~

Много добрини има, които няма да забравя. Една от тях е това, което направи моя колега от БНР, като ме покани да работим в БНТ. Благодарение на това започнах да дублирам филми и постепенно се превърнах в актьор от дублажа – една от най-хубавите професии в света. Няма да забравя и добрината, която ми направи японецът Масаиуки Сайонджи, като ме покани и предплати участието ми в курса по източен масаж, който той проведе в Китай. Има много, много малки и големи добрини, които просто няма как да бъдат забравени. Но мъдростта се състои в това да изразиш благодарността си чрез извършване на добрина на някой, който се нуждае от нея, а не толкова да благодариш на твоя благодетел. Така ще се получи приемственост на доброто, а не затваряне на кръга между двама души. – Димитър Кръстев

~

Много неща са правили за мен, с добро. – Явор Перфанов

~

Не бих забравила никое добро. – Розалия Лефеджийска

 

* * *

Какъв съвет би дал, според житейския си опит, на децата или на другите хора въобще?

 

Цени, не оценявай!

Деян Вачков

~

Да не им пука какво мислят другите за тях. Да започнат да работят от съвсем малки. Да четат много, ама наистина много книги. Да започнат да живеят без родителите максимално рано. Да си поставят огромни цели. Да бъдат добри и честни с хората, и винаги да държат на думата си. Да търсят вината в себе си и да не се оправдават с другите. Да вярват. Да се борят срещу неправдите и да правят света по-добро място.

Борис Бачев

~

Не бързай да растеш! За децата е вредно порастването!

А на хората – бъдете себе си, ако искате да сте единствен.

Неда Антонова

~

Ценете живота и го пазете във всичките му форми! Ако в нозете ви има охлюв и го виждате, не стъпвайте на него. С каквато мярка мерим малките неща, със същата ще се отнасяме и към големите.

Петя Цонева
Заповядайте и във групата във Фейсбук, посветена на идеята за създаване на "Музей на Доброто":

https://bg-bg.facebook.com/groups/357226224988838

С най-добри пожелания,

Кристи

събота, 31 юли 2021 г.

Споделено от Елена Динова

 


снимки: личен архив на Елена


Кои бяха най-хубавите моменти или периоди в твоя живот досега?

 

Най-хубавите и емоционални периоди от моя живот са, когато станах майка, а впоследствие и баба на 4 внучета. Изправих се пред предизвикателства, които бяха непознати за мен. Участвах в израстването на едно ново, всеки път по своему, поколение.

 

А кое е най-трудното нещо, което си преживявала?

 

Преминах през много препятствия и трудности. Но слава богу – не  бяха от здравословен характер. Като дете, живяло в дълбоката провинция до завършване на средното си гимназиално образование, попаднах сама в София в инженерен институт. Първата година живеех под наем с моя братовчедка-състудентка. След това отидох в общежитие, където повече ми хареса. Обичам да живея сред повече хора и слава богу – през годините попадах на много добри съквартирантки.

 

Вярваш ли в хората? А в себе си?

 

Вярвам в хората и винаги съм била добронамерена в отношенията си с тях. Била съм и разочарована от някои, но характерът ми е такъв, че винаги съм търсела оправдание за действията им, които са ме наранявали. Продължавала съм напред, благодарение на характера си без тях, но след всеки случай съм имала едно наум вече. Животът ме учеше, а аз бях старателна ученичка, така да се каже. Вярата в доброто и в хората не загубих през всичките си години. Но най-много вярвах в себе си. Никога не съм се подценявала, нито съм се надценявала във възможностите си. Знаех какво мога и какво не мога. Реалната представа за себе си и за заобикалящата ме действителност ми даде възможност да контактувам с много хора след завършването на висшето си образование. Не мога да се оплача, винаги съм била заобиколена от хора, мнозинството от които са вярвали в моите възможности на лидер и добър човек. Така бе още от детските ми години, защото децата ме избираха за отряден председател, в дружинния съвет на училището все ме поставяха в лидерски позиции. Заемала съм и директорски пост в най-ранните години на демокрацията. Времето, когато хората избираха измежду своите среди, без връзки и протекции. Гордея се с тези години, защото увличах хората с личния си пример да работим съвестно. За някои съм била сигурно голям наивник, но аз бях човек от народа и такава си останах. С течение на времето пренаредих приоритетите си и затова казвам, че след пенсионирането ми съм била най-щастлива. Баба, която в името на отглеждането на внуците си загърби спокойствието и предпочете да се отдаде изцяло на тях.

 

Съжаляваш ли за нещо в миналото? Важна ли е прошката в твоя живот?

 

За нищо не съжалявам в живота си, за всичко прощавам и съм простила. И аз не съм безгрешен човек.

 

Повече в миналото, в настоящето или в бъдещето живееш сега?

 

Винаги съм живяла в бъдещето и съм искала да направя нещо полезно и добро за хората.

 

Намерила ли си призванието си?

 

Намерила съм призванието си, а то е да пиша за децата, да дам нещо от своята душевност, от своята любов и внимание. Искам да оставя нещо след себе си, затова публикувам детски книжки.

 

Обичаш ли Живота? Какво е той за теб сега?

 

Обичам живота и го живея пълноценно, според моите представи, поради гореописаните причини. И ако има прераждане, нека се преродя в същия или подобен човек.
 

Ако има нещо, за което не те попитах, а би искала да споделиш с другите – напиши го също...

 

Споделям всичко това от добри чувства и обич към младите хора. Споделям като една от многото.

 

С поздрав: ЕЛЕНА ДИНОВА

29.07.2021 г., гр. София

 


сряда, 28 юли 2021 г.

Росен Карамфилов споделя...

 


Курс по творческо писане, 2017 г. 

Фотографии: личен архив на Росен Карамфилов

 

Росен Карамфилов – писател, поет, певец, свободен дух с четка в ръка. Електроцентрала за идеи. Новатор във това, което правя. Импровизиращ експериментатор. Човек на крайностите. Дълга поема. Соло китара. Това е всичко, което съм.Кои бяха най-хубавите моменти или периоди в твоя живот досега?


Тийнейджърските години. Бях луд и безгрижен тогава. Сега съм само луд, но пак ми е добре.

 

 

А кое е най-трудното нещо, което си преживявал?


Смъртта на мои близки.

 

 

В какво вярваш?


В Господ. И в самата си вяра в Него.

 

 

Вярваш ли в хората?


Доверието ми се изгражда. Не го раздавам наляво и надясно.

 

 

А в себе си?


Естествено. Само аз съм наясно с истинските си намерения.

 

 

За какво мечтаеш? На какво се надяваш?


Мечтая да съм жив достатъчно дълго. Надявам се на същото.


 


"Огненото лале"

 

Има ли нещо важно, за което не ти достига времето?


За книгите, които искам да прочета, а аз искам да прочета света.

 

 

Съжаляваш ли за нещо в миналото?


Съжалявам, че прекалих с някои неща. От друга страна съжалявам, че не прекалих още повече навреме, преди да ми бъде забранено да прекалявам. Но – има време.

 

 

Важна ли е прошката в твоя живот?


Разбира се. Ако я нямаше прошката, нямаше да ги има грешките. Те са ме научили на най-важните уроци.Повече в миналото, в настоящето или в бъдещето живееш сега?


Живея в настоящето. Миналото е мъртво. Бъдещето въпрос е.

 

 


фотография: Теодор Йорданов 


Харесваш ли нашето време?


Не. Трябва ли да обяснявам защо?

 

 

Има ли място и пътуване, на които държиш най-много?


Морето. Това е отговорът. Морето.Обичаш ли Живота? Какво е той за теб сега? Опиши го с три думи...


Не е въпроса само да го обичаш. Винаги съм обичал живота. Ценя го едва от скоро. Чувството е чудесно. Три думи: раждане, път, политане.Кои са най-красивите гледки на света за теб?


Гледките, на които ставам свидетел, когато осветлението угасне.

 

 

Къде се чувстваш най-добре, като „у дома”?


София е моят дом. Тук съм поел дъх. Тук въздишам в паузите.Какво ти дава сили да продължаваш напред в трудни моменти?


Нищо не ми дава сила. Аз нося силата като товар на гърба си. Без нея бих рухнал.Кои хора са ти оказвали най-голяма подкрепа и влияние?


Баща ми – Кольо Карамфилов. Това име стига.


 

Искаш ли да промениш нещо у себе си?


Всичко. За да започна начисто и впоследствие да стана същия.Фотография: Wiebke Beiche


 

Намерил ли си призванието си?


Глупаво е аз да го казвам. Попитайте хората, които са чели книгите ми, хората, които купуват картините ми и слушат песните ми. Те ще ви дадат този отговор.


 

Страхуваш ли се от смъртта? Вярваш ли в Живота след нея?


Не се страхувам от смъртта, но и не бързам със заключенията.


 

А какво те кара да се чувстваш жив?


Музиката.

Какво е за теб самотата?


Ден без музика.


 

Какво ти дава представа за вечност?


Поезията. Затова пиша стихове.Кое е доброто, което са сторили за теб и няма да забравиш?


Показвали са ми, че ме ценят. Като човек и като артист.Какви чувства изпитваш най-често?


Цялата възможна палитра.Ако можеше да прегърнеш някой, който не можеш – кой би бил това?


Сянката си.Имаш ли вътрешен мир?


Рядко.

Какво е щастието за теб? Опиши един съвършен ден...


Покоят, страстта, съзиданието. Разбъркай ги и ще получиш щастие. Сол – на вкус.Какъв съвет би дал, според житейския си опит, на едно дете или на другите хора въобще?


Бих посъветвал детето да не пораства никога.

 

Какво може да те разплаче?


Ако знаех – щях да умея да плача.А какво може да те накара да се усмихнеш?


Жена ми.

Фотография: Румен ВъчевАко си представиш живота си като пъзел, доколко е подреден той?


Изобщо не е подреден и това му е хубавото.Липсват ли още парчета, за да е цял и завършен?


Липсва най-важното парче – наследникът ми. Продължението...

Какво цениш най-много в живота си? За какво чувстваш най-голяма благодарност?


За това, че стигнах дотук. Не беше лесно, честно.

 

Три въпроса, специално за теб:

Кога откри, че можеш да бъдеш творец и така да живееш – с изкуството?

Когато разбрах, че друго няма да стана.

 

Кои недъзи на хората ти се виждат по-страшни и трудни за преодоляване – физическите или скритите вътре в човек?

Физическият недъг засяга само тялото. Страшно е да си недъгав в мисленето си. Слава Богу – поне това ме подмина.

 

Ако можеше да кажеш днес нещо на своя баща, с когото имаш много силна връзка – какво би било то?

Бих го попитал кога ще се видим.

 

Ако има нещо, за което не те попитах, а би искал да споделиш с другите – напиши го също...

Аз споделям трудно, сами виждате. Все пак – благодаря за вниманието!